Reglementen STNRVT

Reglement Tuchtrechtspraak NRVT

In het Reglement Tuchtrechtspraak NRVT is vastgelegd op welke wijze klachten over de bij NRVT geregistreerde taxateurs worden behandeld. Het Reglement bevat onder andere: bepalingen over de samenstelling en benoeming van (leden van) het tuchtcollege en de Kamers, en de indiening en behandeling van klachten.

Reglement Tuchtrechtspraak NRVT – vastgesteld op 4 mei 2016
(Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe versie, naar aanleiding van de wijzigingen in de statuten)


Reglement commissie van beroep
In het Reglement commissie van beroep is vastgelegd op welke een beroepschrift wordt behandeld. Het reglement bevat onder andere: bepalingen over de benoeming en samenstelling van (leden van) de commissie van beroep en de Kamers, en het instellen van beroep.

Reglement Commissie van Beroep – vastgesteld op 14 augustus 2018