Reglementen STNRVT

Reglement Tuchtrechtspraak NRVT

In het Reglement Tuchtrechtspraak NRVT is vastgelegd op welke wijze klachten over de bij NRVT geregistreerde taxateurs worden behandeld. Het Reglement bevat onder andere: bepalingen over de samenstelling en benoeming van (leden van) het tuchtcollege en de Kamers, en de indiening en behandeling van klachten.

Reglement Tuchtrechtspraak – vastgesteld op 1 oktober 2018


Reglement commissie van beroep
In het Reglement commissie van beroep is vastgelegd op welke een beroepschrift wordt behandeld. Het reglement bevat onder andere: bepalingen over de benoeming en samenstelling van (leden van) de commissie van beroep en de Kamers, en het instellen van beroep.

Reglement Commissie van Beroep – vastgesteld op 14 augustus 2018