Klachten en tuchtrecht

Een taxateur in het Register van NRVT (Register Taxateur) houdt zich aan de Reglementen en Praktijkhandreikingen van NRVT. Daarmee is de Register Taxateur onderworpen aan tuchtrechtspraak. De tuchtrechtspraak is onafhankelijk van de stichting NRVT en is ondergebracht in een aparte rechtspersoon: de stichting Tuchtrechtspraak NRVT.

Dat betekent dat de Register Taxateur individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor zijn of haar handelen of nalaten voor het tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT, kortweg NRVT Tucht.

NRVT Tucht is onafhankelijk van het NRVT en kent een eigen bestuur, statuten en reglementen. De procedure van de tuchtrechtspraak is vastgelegd in het reglement tuchtrechtspraak NRVT.

Hoe dient u een klacht in?
Van een Register Taxateur mag u kwaliteit verwachten. De Register Taxateur houdt zich aan de Reglementen en Praktijkhandreikingen die NRVT heeft vastgesteld.

Bent u als opdrachtgever of als belanghebbende niet tevreden over de geleverde taxatiedienst? Meent u dat de taxateur zich niet gehouden heeft aan de regels? En komt u er met de taxateur niet uit? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.

BELANGRIJK
Het tuchtcollege zal ook bij een gegronde klacht geen andere waarde vaststellen van het getaxeerde object. Het tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een waarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Maar het tuchtcollege brengt geen nieuw taxatierapport uit. Ook kan het tuchtcollege de taxateur niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen.

Het is goed dat u zich dat realiseert als u een klacht overweegt.

pijltje  Waar moet een klacht aan voldoen?

Contact
U kunt een klacht indienen bij NRVT Tucht via info@nrvttucht.nl of per post.

Postadres:
Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM