Waar moet een klacht aan voldoen?

Wanneer u een klacht indient bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT, dan moet deze aan een aantal eisen voldoen. Uw klacht moet in ieder geval bevatten:

  • uw naam, adres en contactgegevens;
  • de naam, adres en contactgegevens van de beklaagde (de taxateur moet tevens in het Register van NRVT staan);
  • een omschrijving van de gedraging waar de klacht betrekking op heeft;
  • waarom u vindt dat die gedraging klachtwaardig is;
  • de datum en uw handtekening.

Voldoet uw klacht niet, dan neemt een medewerker van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT met u contact op om de ontbrekende gegevens op te vragen.

Wilt u eerst meer weten over de klachtprocedure of bespreken of een klachtbehandeling voor u zinvol is? Stuurt u dan een mail met uw vraag en uw telefoonnummer naar info@nrvttucht.nl, dan bellen wij u terug.