Aangepaste regelgeving hybride taxaties

26 oktober 2023
Nieuws

NRVT is voornemens per 1 januari 2024 te komen met aangepaste regelgeving voor hybride taxaties. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de regelgeving. Na een consultatieronde in november legt NRVT in december deze aangepaste regelgeving ter vaststelling aan de Centrale Raad voor.

De huidige regelgeving beschrijft de hybride taxatie onder de noemer Bureauwaardering. Dit product voldoet onvoldoende aan de vraag vanuit de markt. Betrokken partijen zijn in de afgelopen maanden in gesprek geweest over een oplossing hiervoor. Het doel is om te komen tot afspraken die recht doen aan het maatschappelijk belang.  

Banken moeten kunnen blijven voldoen aan EBA-richtsnoeren. De rol die deze richtsnoeren toedichten aan de taxateur bij hybride taxaties is beperkt. In de voorgestelde aangepaste regelgeving zijn de taken en de verantwoordelijkheid van de Register-Taxateur daarom beperkt tot het beoordelen van de modelwaarde. Dit beschouwen we in de NRVT-regelgeving niet langer als een Professionele Taxatiedienst. Het wordt daarom in een apart reglement opgenomen. De gedrags- en beroepsregels zijn hierop onverminderd van toepassing.
 
Audits op hybride taxaties vanaf 2024
Het gevolg van de voorgestelde aangepaste regelgeving is dat het bestuur heeft besloten dat de naleving van de regelgeving van Register-Taxateurs betreffende hybride taxaties pas vanaf 2024 weer bij de audit wordt betrokken. Wat in de regelgeving rondom hybride taxaties niet verandert, zijn de eisen die gesteld worden aan de referentieanalyse. Hetzelfde geldt voor het inzichtelijk, navolgbaar en reproduceerbaar vastleggen van de werkzaamheden in het dossier. Wij verwijzen u daarbij naar onze nieuwsbrief van 19 januari 2023.

Vanaf 2024 voert NRVT audits uit waar ook de hybride taxatie weer aan de orde komt, indien de Register-Taxateur deze heeft uitgevoerd. De onderzoeksperiode daarvoor is 19 januari 2023 tot de datum van de audit. Zorg er dus voor dat, wanneer u hybride taxaties uitvoert, u de hiervoor genoemde onderdelen op orde heeft.


Terug naar overzicht