AFM: Consultatie Leidraad vastgoedtaxaties

22 december 2015
Nieuws

AFM: Consultatie Leidraad vastgoedtaxaties: aanbevelingen over de bedrijfsvoering aan financiële ondernemingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert marktpartijen over de Leidraad Vastgoedtaxaties. In de leidraad doet de AFM aanbevelingen aan financiële ondernemingen over het taxatieproces en de taxateur. De leidraad geeft richting aan de randvoorwaarden van de bedrijfsvoering op het gebied van (laten) taxeren, waaronder de onafhankelijkheid van de taxateur. Hiermee wordt onder meer beoogd dat consumenten, klanten en deelnemers van financiële ondernemingen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de vastgoedwaarderingen, waar zij zelf dan wel de instelling (in)direct in participeren.

Met deze consultatie wil de AFM belanghebbenden informeren over deze aanbevelingen en de mogelijkheid bieden om hierop te reageren. Reacties kunnen tot 29 januari 2016 worden gemaild naar consultatievastgoedtaxaties@afm.nl. Na de consultatie neemt de AFM een definitief besluit over de leidraad en wordt een feedbackstatement gepubliceerd.


Terug naar overzicht