Assessment scholingstraject woningtaxateurs

22 December 2022
Nieuws

Op 1 oktober 2021 is het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte ingegaan. Alle Register-Taxateurs geregistreerd in de Kamer Wonen hebben het scholingstraject Wonen gevolgd om de noodzakelijke kennis op te doen, alvorens zij zelfstandig met het nieuwe model mochten gaan werken. Voor de introductie van het nieuwe model taxatierapport is in 2020 besloten dat alle geregistreerde woningtaxateurs ook een oproep krijgen voor een mondeling assessment.

Doel

Het assessment voor de woningtaxateurs is dus gekoppeld aan de introductie van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte en wordt afgenomen door de exameninstellingen Beroepsexamens Makelaars (BEM) en SVMNIVO. Waar het scholingstraject en de daaraan gekoppelde toets draaide om kennis, draait het assessment om de dagelijkse praktijk. Het assessment vormt hiermee de afsluiting van dit professionaliseringstraject.

Uitnodiging assessment

Het assessment scholingstraject woningtaxateurs wordt van het tweede kwartaal van 2023 tot en met eind 2026 afgenomen. Woningtaxateurs zijn reeds op de hoogte gesteld van het jaar en kwartaal waarin zij het assessment moeten afleggen. De selectie gaat op basis van registratiemoment. Uiterlijk drie maanden van tevoren ontvangt iedere woningtaxateur een persoonlijke uitnodiging van NRVT.

NRVT beseft dat er in de Kamer Wonen een groep van Register-Taxateurs is die niet actief taxeert en/of geen gebruik maakt van het nieuwe model taxatierapport. Voor deze groep wordt gewerkt aan een aangepast assessment. Begin 2023 komt NRVT hier op terug.


Terug naar overzicht