AVG geen belemmering voor aanleveren rapporten

26 maart 2019
Publicaties

In het kader van doorlopend toezicht vragen wij regelmatig taxatierapporten op bij Register-Taxateurs. Soms vragen taxateurs zich af of zij op basis van de AVG wel rapporten met persoonsgegevens mógen delen met NRVT. En hoe zit het met geheimhouding? 
 

Privacywetgeving

Wij hebben vanuit onze statutaire doelstellingen een gerechtvaardigd belang om gegevens, zoals taxatierapporten, bij Register-Taxateurs op te vragen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt geen belemmering om informatie aan te leveren bij NRVT.
 

Geheimhouding

Geheimhouding die u met uw opdrachtgever afspreekt, is automatisch ook van toepassing op de auditors van NRVT, zoals omschreven in artikel 2.3 van het Reglement Doorlopend Toezicht. Uw afspraken over geheimhouding staan het aanleveren van rapporten bij NRVT dus niet in de weg. Alleen voor taxateurs met een wettelijke geheimhoudingsplicht geldt daarop een uitzondering.
 

Voor alle duidelijkheid

Tip: neem voor alle duidelijkheid in uw opdrachtvoorwaarden op dat NRVT gerechtigd is taxatierapporten te beoordelen, en dat uw opdrachtgever daarmee akkoord gaat.


Terug naar overzicht