Fusie vier validatie-instituten

28 november 2019
Nieuws

De stichting Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) heeft alle aandelen van de Taxateurs Unie (TU) overgenomen. TU nam op haar beurt branchegenoten iValidatie en Taxatie Validatie Instituut (TVI) over. Hierdoor ontstaat er op termijn één validatie-instituut voor woningtaxaties. Voorlopig blijven er twee validatie-instituten actief: NWWI en TU.

NRVT ziet voordelen in de fusie. De kwaliteitsbewaking van taxatierapporten kan het best verzorgd worden door een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Dat past bij het maatschappelijk belang dat daarmee wordt gediend. Bovendien kan NRVT haar rol als toezichthouder van het validatie-instituut gemakkelijker uitvoeren. Ook voor het toezicht op Register-Taxateurs is samenwerken met één instituut eenvoudiger. Zo kunnen we het doorlopend toezicht overzichtelijk en efficiënt inrichten. Het verder verbeteren van de kwaliteit van toezicht is tenslotte één van de doelstellingen van NRVT.
 

Geschillenregeling

Taxateurs hebben straks geen vrijheid meer in de keuze voor een validatie-instituut. NWWI heeft op termijn, als enige validatie-instituut, een grote verantwoordelijkheid om het maatschappelijk belang te dienen en een grotere zorgplicht voor hun aangesloten taxateurs. Het is belangrijk dat er een goede geschillenregeling op gang komt. Stichting Tuchtrechtspraak NRVT richt een geschillenregeling in voor meningsverschillen over validaties.
 

Fusie NRVT-NWWI niet aan de orde

Er gaan geluiden op over een fusie van NRVT en NWWI. Dat is echter niet aan de orde. De twee organisaties bestrijken verschillende terreinen: NRVT bewaakt de kwaliteit van de taxateur, terwijl NWWI de kwaliteit van taxatierapporten controleert. Het werkveld van NRVT is ook groter dan woningtaxaties, met de kamers BV/GZV, LAV en WOZ. Bovendien houdt NRVT toezicht op de validatie-instituten die nu zijn opgegaan in NWWI. Onze taakopdracht is dus geheel anders dan die van NWWI. NRVT blijft de autoriteit die de regelgeving voor Register-Taxateurs vaststelt.


Terug naar overzicht