Handelen in strijd met regelgeving niet zonder risico’s

5 oktober 2018
Persberichten

Rotterdam, 5 oktober 2018

Vastgoedjournaal bericht in een reeks van artikelen dat de preferred suppliers-lijstjes bij banken de onafhankelijkheid van taxateurs in gevaar brengt en zou leiden tot ongewenste belangenverstrengeling. Met belangstelling heeft NRVT de discussie gevolgd.
 

NRVT bewaakt onafhankelijkheid Register-Taxateurs

Een Register-Taxateur dient objectief en onafhankelijk te werken. Door middel van regelgeving en verplichte educatie waarborgt NRVT de kwaliteit van Professionele Taxatiediensten. Daarnaast houden wij doorlopend toezicht op naleving van de gedragsen beroepsregels.
 

Inschrijving in Register op het spel

Register-Taxateurs die handelen in strijd met de NRVT-regelgeving, zetten hun inschrijving in het Register op het spel. Zij kunnen tuchtrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Als wij serieuze signalen ontvangen dat een taxateur niet onafhankelijk of objectief handelt, zullen wij een onderzoek instellen. Professionalisering van het beroep NRVT zet zich uitsluitend in voor de professionalisering van het taxateursvak, maar wij behartigen niet de belangen van de beroepsgroep. Wij hebben daarom geen invloed op interne werkprocessen bij banken, zoals het hanteren van preferred suppliers-lijstjes.


Terug naar overzicht