Herinnering Eigen Verklaring 2022

23 maart 2023
Publicaties

Begin februari ontving u een uitnodiging van NRVT via e-mail om de Eigen Verklaring 2022 in te vullen. Nog niet alle Register-Taxateurs hebben deze Eigen Verklaring 2022 ingevuld en ingediend. Mocht dit voor u het geval zijn, dan dringen wij er op aan om dit zo snel mogelijk te doen. U ontvangt binnenkort tevens een extra herinnering per e-mail om de Eigen Verklaring 2022 in te vullen.

Het is belangrijk dat de bij NRVT ingeschreven taxateurs voldoen aan het verzoek van NRVT om de vragenlijst in te vullen. Met het invullen van de Eigen Verklaring verschaft u NRVT namelijk het benodigde inzicht in uw werkzaamheden. Door medewerking te verlenen, wordt dan ook voldaan aan de doelstelling van NRVT zoals vastgelegd in de statuten: het handhaven en bevorderen van een goede beroepsuitoefening van de bij NRVT geregistreerde taxateurs, het in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van het taxatieproces, gelet op het vertrouwen dat daaraan in het maatschappelijk verkeer kan worden ontleend.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat u verplicht bent de verklaring tijdig, volledig en naar waarheid in te vullen. De Eigen Verklaring is als brondocument een belangrijk onderdeel van het Doorlopend Toezicht van NRVT.


Terug naar overzicht