Inflatiescenario Vastgoedindex juni 2022

21 juni 2022
Publicaties

De afgelopen jaren heeft NRVT altijd in september het inflatiescenario voor de Vastgoedindex gepubliceerd. In verband met de huidige extreme volatiliteit van de inflatie, is besloten om voortaan twee keer per jaar het inflatiescenario te publiceren in september en maart op basis van de CPB raming.

Tussentijds publiceren wij nu het meest actuele scenario van juni 2022.

Het inflatiescenario is van toepassing op taxaties ten behoeve van beleggers die participeren in de MSCI Nederlandse Vastgoedindex. De voorgeschreven inflatiepercentages gelden alleen voor de verhoging van de contracthuren van commercieel onroerend goed, voor zover van toepassing.

Houdt u er rekening mee dat de hogere inflatie niet alleen speelt bij de inkomsten maar ook van invloed is op de geprognosticeerde kosten. Daarnaast dient u ook aandacht te geven aan de andere parameters in de waardering die mogelijk als gevolg van de macro economische ontwikkelingen veranderen.

Bekijk het nieuwste inflatiescenario hier


Terug naar overzicht