Introductie van de Vakgroep modelmatig waarderen

12 maart 2018
Publicaties

Sinds begin 2018 bestaat binnen NRVT de Vakgroep modelmatig waarderen. Wij willen ons graag voorstellen als nieuwe vakgroep en vertellen wat u de komende tijd van ons kunt verwachten.
 

Het vak van taxateur verandert

De beschikbaarheid van grote hoeveelheden (markt-)gegevens, bijvoorbeeld via internet, maken het mogelijk om bij de taxatie veel meer onderbouwende marktgegevens te gebruiken dan vroeger. Wanneer je zoveel informatie gebruikt, is de computer een onmisbaar hulpmiddel. Daarom gebruikt tegenwoordig iedere taxateur bij zijn of haar taxaties op één of andere manier een taxatiemodel.

Betekent dit nu dat iedere taxateur ook bij de nieuwe Vakgroep modelmatig waarderen moet aansluiten? Nee, dat is niet het idee van de vakgroep. Elk van de werkkamers besteedt voldoende aandacht aan de inzet van taxatiemodellen bij de werkzaamheden van de taxateur. Door de technische ontwikkelingen en de verwachtingen van opdrachtgevers zal dat de komende tijd zeker nog toenemen.
 

Taxateurs die zelf taxatiemodellen opstellen, inrichten of verfijnen

De Vakgroep modelmatig waarderen is vooral gericht op die groep taxateurs die zelf taxatiemodellen opstellen, inrichten of verfijnen (we noemen dat vaak kalibreren van het model). Dat zijn taxateurs die bijvoorbeeld modellen gebruiken om marktanalyses uit te voeren voor banken of taxateurs die grote aantallen WOZ-taxaties moeten opleveren voor gemeenten. Het inrichten en verfijnen van deze modellen, maar vooral ook de kwaliteitsbeoordeling van modellen, vergt veel kennis van wiskunde en statistiek. Daarom zien we in de praktijk dat het inrichten van modellen vaker gebeurt door econometristen en statistici, dan taxateurs. Wij van de Vakgroep modelmatig waarderen betreuren dat. Juist bij het inrichten, verfijnen en beoordelen van een taxatiemodel moet je kennis hebben van vastgoed, de vastgoedmarkt en taxatiemethoden. Daarom zijn we blij dat binnen NRVT de specialiteit modelmatige waardebepaling nu een plek heeft gekregen ‘tussen de taxateurs’ met het uitgangspunt dat om een goed taxatiemodel te maken of te beoordelen je eerst een goede taxateur moet zijn.
 

Gezamenlijk professionaliseren

Taxateurs die ingeschreven zijn in één van de werkkamers, kunnen zich ook aansluiten bij de Vakgroep modelmatig waarderen. Deze vakgroep biedt ingeschreven taxateurs de mogelijkheid om specifieke cursussen etc. te volgen. Maar de vakgroep biedt ook de mogelijkheid om met andere taxateurs gezamenlijk te werken aan het verder professionaliseren van de modelmatige waardebepaling in Nederland.

De komende tijd gaat de werkgroep van de Vakgroep modelmatig waarderen vorm geven aan deze nieuwe rol van NRVT. De werkgroep bestaat op dit moment uit Rolf de Groot, Raymond Havekes, Anthonie Leseman en ondergetekende.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ruud Kathmann
Voorzitter werkgroep modelmatig waarderen


Terug naar overzicht