‘Mag ik een tussentijdse inspectie doen in het kader van een verbouwing?’

19 december 2019
Publicaties

We krijgen regelmatig de vraag of een Register-Taxateur een tussentijdse inspectie mag doen in het kader van een verbouwing en het bijbehorende bouwdepot.

Een tussentijdse inspectie betreft geen Professionele Taxatiedienst (PTD). U stelt geen waarde vast; u constateert alleen welke werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden en of het, volgens uw mening, haalbaar is deze werkzaamheden te bekostigen uit het huidige bouwdepot. Dat is niet in strijd met NRVT-regelgeving, zolang u duidelijk kenbaar maakt dat het niet om een Professionele Taxatiedienst gaat.


Terug naar overzicht