Mogelijk meldingsplicht voor nieuw landelijk vastgoedtransactieregister

11 februari 2016
In de media

Het Kadaster en de Stichting Vastgoeddata (StiVAD) werken aan een gezamenlijk register voor vastgoedtransacties dat wettelijk wordt verankerd. Daarbij zullen vastgoedeigenaren bij aan- of verkoop wettelijk worden verplicht een zevental basale transactiedata aan het besloten register te leveren voordat de transactie in het Kadaster wordt ingeschreven.

Pieter Jager van StiVAD is verheugd over het bereikte resultaat. “Dit is een grote stap voorwaarts in het nog transparanter maken van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Daarmee komen nog meer solide en onderbouwde referentiedata beschikbaar waardoor de kwaliteit van taxaties toeneemt en de kans op fraude daalt.”

Klik hier om verder te lezen.

Bron: Vastgoedjournaal


Terug naar overzicht