Nederlandse vertaling IVS 2022 beschikbaar

7 april 2022
Publicaties

De International Valuation Standards (IVS) zijn per 31 januari 2022 gewijzigd. De gewijzigde Engelse versie kunt u terugvinden in Mijn NRVT. De Nederlandse versie staat nu op onze website:

Bij geschillen over de interpretatie van deze standaard, prevaleert de Engelse versie boven de vertaling.


Terug naar overzicht