Nieuwsbrief 22 december 2022

22 december 2022
  • Jaarbijdrage 2023
  • Eigen Verklaring 2022
  • Permanente Educatie 2023
  • Registreer uw PE-activiteiten in de vrije ruimte vóór 1 februari 2023
  • Assessment scholingstraject woningtaxateurs
  • Intervisie in 2023 mogelijk binnen Permanente Educatie
  • Wijzigingen meester-gezeltraject
  • Uitspraken Tuchtcollege

Lees hier de nieuwsbrief: NRVT nieuwsbrief 22 december 2022


Terug naar overzicht