Opleidingsprofiel gereed

29 april 2019
Publicaties

In juni 2018 stelde de Centrale Raad het beroepscompetentieprofiel voor aankomend taxateurs vast. Het document beschrijft het beroep Register-Taxateur en is de basis voor het opstellen van het opleidingsprofiel voor beginnende taxateurs. 

In navolging van het beroepscompetentieprofiel, is het opleidingsprofiel gereed en vastgesteld door de Centrale Raad op 11 april 2019. In het opleidingsprofiel zijn de kerntaken en werkprocessen uit het beroepscompetentieprofiel uitgewerkt in leerresultaten. Daarnaast zijn de vakgebieden uitge­werkt in kennis en vaardigheden. De vastgestelde leerresultaten, vakkennis en -vaardig­heden geven aan wat de beginnende Register-Taxateur, aan het einde van de opleiding, moet kennen en kunnen. In het verlengde van onze regelgeving, hebben we het opleidingsprofiel principle-based opgesteld, in plaats van rule-based. Het document geeft kaders op hoofdlijnen.


Terug naar overzicht