Overleg over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

25 februari 2019
Publicaties

NRVT is over het onderwerp beroepsaansprakelijkheid in overleg getreden met NVM, VBO Makelaar, NVR en VastgoedPro (hierna tezamen: “de BO’s”).

In de Beroeps- en gedragsregels is voor een Register-Taxateur (hierna: “RT”) de verplichting opgenomen dat een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering (hierna: “BAV”) moet zijn afgesloten. 

Een goede BAV is in het belang van de RT en zijn opdrachtgever. Bovendien kennen de BO’s ook een verplichting voor het hebben van een BAV. Vandaar dat dit onderwerp door NRVT en de BO’s gezamenlijk opgepakt gaat worden.
 

Instelling werkgroep

Voor nadere voorlichting, advisering en mogelijke voorbereiding van besluitvorming is een werkgroep ingesteld. Daar maken de volgende personen deel van uit:

NVM: Mr. Kees Vlaanderen
NVR: Ir. Anita de Moed
VastgoedPro: Rolph Limpens
VBO Makelaar: Steve Fok MSc.
NRVT: Mr. Menno Grootenboer

Hamith Breedveld zal als voorzitter van NRVT de werkgroep voorzitten. Dit nieuwsbericht is tot stand gekomen in overleg met deze werkgroep.
 

Opdracht werkgroep

Allereerst dient de werkgroep te inventariseren welke BAV-polissen in omloop zijn. Zowel de BO’s als NRVT verplichten een lid respectievelijk een RT een dergelijke BAV met de betreffende verzekeraar overeen te komen. 

Vervolgens zal de werkgroep adviseren over de invulling van het begrip “adequate c.q. afdoende beroepsaansprakelijkheidsverzekering”. Tenslotte zal de werkgroep RT’s informeren en voorlichten over dit onderwerp. 

Wij zullen u op korte termijn nader informeren over dit weerbarstige onderwerp. Wordt vervolgd. 


Terug naar overzicht