Permanente Educatie 2022

23 december 2021
Publicaties

De Register-Taxateur werkt continu aan zijn kennis en vaardigheden. Dit doet hij onder meer door middel van Permanente Educatie (PE). Het actueel houden van kennis en vaardigheden is nodig voor een kwalitatief goede uitoefening van het beroep van vastgoedtaxateur.

Voor 2022 geldt een minimale vereiste van 20 PE-punten per Kamer. Bent u in meerdere Kamers geregistreerd dan komen daar per registratie 6 PE-punten bij.
 

Kamer Verplicht Facultatief Vrij Totaal
WOZ 6 9 5 20
BV-GZV 3 12 5 20
LAV 6 9 5 20
Wonen 6 9 5 20
Vakgroep Modelmatig Waarderen 6 - - 6

 
Wilt u meer lezen over Permanente Educatie 2022, klik dan hier.

Registratie
Uiterlijk 31 december 2021 dient u voldaan te hebben aan uw PE-verplichting voor 2021, Wij leggen, samen met de opleiders, uw PE-punten voor het verplichte en facultatieve deel voor u vast. Uw activiteiten in de vrije ruimte dient u zelf te registreren vóór 1 februari 2022.

Punten meenemen?
Als u te veel facultatieve PE-punten heeft behaald, mag u maximaal 6 punten meenemen naar het volgende jaar. Als u dat overschot het jaar erna niet nodig heeft, blijft het staan totdat u het wel kunt inzetten.


Terug naar overzicht