Pilot intervisie 2023

15 februari 2023
Nieuws

In de nieuwsbrief van 22 december jl. kondigde NRVT aan een pilot intervisie te starten binnen het educatieaanbod voor 2023.

Informatie over intervisie

Intervisie is een educatievorm waarbij 6 tot 8 deelnemers in groepsverband een door een van de deelnemers ingebrachte casus met betrekking tot een vakgerelateerd probleem of vraag bespreken. Door het stellen van vragen en het delen van elkaars ervaringen kunt u van elkaar leren en reflecteren op uw eigen handelen. Intervisie is zo een hulpmiddel om uw kwaliteiten als Register-Taxateur te bevorderen.

Een belangrijke voorwaarde voor intervisiebijeenkomsten is dat alles wat hier besproken wordt vertrouwelijk is. Buiten het kader van de intervisie wordt hierover niet gesproken of anderszins informatie gedeeld.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende intervisievormen en de toe te kennen PE-punten.


Terug naar overzicht