Pilot intervisie in 2024

31 januari 2024
Publicaties

NRVT startte in 2023 met een pilot intervisie ter verbreding van het educatieaanbod voor 2023. In 2024 wordt deze pilot voortgezet.

Informatie over intervisie
Intervisie is een educatievorm waarbij 6 tot 8 deelnemers in groepsverband een door een van de deelnemers ingebrachte casus met betrekking tot een vakgerelateerd probleem of vraag bespreken. Door het stellen van vragen en het delen van elkaars ervaringen kunt u van elkaar leren en reflecteren op uw eigen handelen. Intervisie is zo een hulpmiddel om uw kwaliteiten als Register-Taxateur te bevorderen.

Een belangrijke voorwaarde voor intervisiebijeenkomsten is dat alles wat hier besproken wordt vertrouwelijk is. Buiten het kader van de intervisie wordt hierover niet gesproken of anderszins informatie gedeeld.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende intervisievormen en de toe te kennen PE-punten.


Terug naar overzicht