Praktijkopleiding aankomend Register-Taxateurs

15 oktober 2019
Nieuws

Invoering meester-gezeltraject

Wie Register-Taxateur wil worden, moet binnenkort naast een theoretische opleiding ook een praktijkopleiding volgen, in de vorm van een meester-gezeltraject. Een ervaren Register-Taxateur (meester) begeleidt de taxateur in opleiding (gezel).

Gedurende dit traject bouwt de gezel een portfolio op, met bewijsstukken als taxatiedossiers, marktanalyse, een persoonlijk ontwikkelplan en reflectieverslagen. Om de voortgang inzichtelijk te maken, wordt de digitale tool Mijn Portfolio gebruikt. Zodra de gezel voldoende praktijkervaring heeft, kan hij worden aangemeld voor een assessment. Gecertificeerde exameninstellingen nemen de assessments af. Na succesvolle afronding, kan de kandidaat zich inschrijven in het Register van NRVT.

Aankomend Register-Taxateurs dragen zelf een meester aan voor hun begeleiding. Naar verwachting gaat de nieuwe praktijkopleiding per 1 januari 2020 in. Via de nieuwsbrief houden we u verder op de hoogte.
 

Overgangsregeling

Voor wie nu al bezig is met de voorbereiding op een praktijktoets is er een overgangsregeling. Voor meer informatie over de huidige praktijktoets verwijzen wij u naar de exameninstellingen SVMNIVO en Beroepsexamens Makelaars


Terug naar overzicht