Regelgeving hybride taxaties

20 december 2023
Nieuws

In de nieuwsbrief van 26 oktober 2023 is melding gemaakt van het streven om met ingang van 1 januari 2024 nieuwe regelgeving gereed te hebben betreffende hybride taxaties.

Er is met diverse stakeholders hard gewerkt om tot nieuwe regelgeving te komen. Ook vinden er gesprekken plaats met DNB, AFM, het ministerie van BZK en het ministerie van Financiën. Wij hopen dat deze gesprekken, en vervolgens de besluitvorming, eind maart 2024 zijn afgerond. Dit betekent dat er in elk geval tot en met dat moment geen wijzigingen plaatsvinden in de regelgeving hybride taxaties. Naleving van de regelgeving van Register-Taxateurs betreffende hybride taxaties wordt pas na dat moment weer bij de audit betrokken.

NRVT meent dat het maatschappelijk belang en zorgvuldigheid moeten prevaleren boven snelheid.

Wat niet ter discussie staat, is de rol van de Register-Taxateur. De eisen die in een nieuwe regeling zullen worden gesteld aan de referentie-analyse en de vastlegging van de werkzaamheden in het dossier, zijn dezelfde als die nu al gelden bij de Bureauwaardering.


Terug naar overzicht