Reglement (Permanente) Educatie gewijzigd

3 mei 2023
Nieuws

Het eind april 2021 gepubliceerde Reglement (Permanente) Educatie is op een aantal punten aangepast en geactualiseerd:

  • Artikel 5.7 m.b.t. de naar rato punten bij instroom gedurende het jaar, is komen te vervallen. Hiervoor is artikel 5.8 in de plaats gekomen:

    5.8
    a. Een Taxateur die, na het afronden van het meester-gezeltraject, gedurende het kalenderjaar in het register wordt ingeschreven, dient te voldoen aan de in dit Reglement beschreven verplichting tot permanente educatie voor de kamer(s) waarin hij wordt geregistreerd, met ingang van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin hij wordt ingeschreven.

     

    b. Een Register-Taxateur die opnieuw wordt ingeschreven in het register conform het bepaalde in hoofdstuk 6 van het Reglement Kamers, dient met ingang van het jaar van herinschrijving te voldoen aan de in dit Reglement beschreven verplichting tot permanente educatie die geldt voor de kamer(s) waarin hij opnieuw wordt geregistreerd.

  • Twee onjuiste verwijzingen naar in het reglement benoemde artikelen zijn gecorrigeerd. Het betreft de verwijzing in artikel 3.6 en de verwijzing in artikel 5.2.

NRVT publiceerde het gewijzigde Reglement (Permanente) Educatie reeds op zijn website. 


Terug naar overzicht