De Kwestie 'Sector omarmt belang taxateursregister'

30 november 2014
In de media

De besturen van de bestaande registers van vastgoedtaxateurs - SCVM, VastgoedCert en RICS - vormden een nieuwe stichting voor alle vastgoedtaxateurs. Met de adem van de AFM en DNB in de nek is er overeenstemming bereikt over inrichting, bestuur, organisatie en financiering. Voormalig voorzitter van RICS Nederland Eric Martens is aangesteld om de transitie naar één taxateursregister te leiden. 'Ik zie mijn positie als die van een formateur in het veld. Tegelijkhertijd ben ik ambassadeur om alle partijen goed te informeren'.

Klik hier om verder te lezen.

Bron: Vastgoedmarkt


Terug naar overzicht