Start Doorlopend Toezicht Kamer LAV

25 februari 2019
Publicaties

Het team Doorlopend Toezicht is gestart met kwaliteitsonderzoeken in de Kamer LAV. NRVT voert dit doorlopend toezicht uit om de naleving van regelgeving en de kwaliteit van vastgoedtaxaties te controleren. Met de resultaten kunnen we de risico’s van vastgoedwaarderingen in kaart brengen en het toezichtproces verscherpen. Op die manier borgen we de kwaliteit in ons Register. 

LAV is de derde kamer waar kwaliteitsonderzoeken gestart zijn. In 2018 zijn onderzoeken in de kamers Wonen en BV uitgevoerd, inclusief de taxateurs met een aantekening Grootzakelijk Vastgoed. Het Doorlopend Toezicht op Register-Taxateurs is daarmee bijna volledig operationeel. De komende jaren besteden we extra aandacht aan het borgen van de continuïteit van het Doorlopend Toezicht.


Terug naar overzicht