Uitnodiging Eigen Verklaring 2022

15 februari 2023
Publicaties

Op 8 februari jl. nodigden wij alle Register-Taxateurs uit om de Eigen Verklaring 2022 vóór 28 februari 2023 in te vullen.

Heeft u de Eigen Verklaring al ingevuld? Deze staat voor u klaar in Mijn NRVT.

Het is belangrijk dat de bij NRVT ingeschreven taxateurs voldoen aan het verzoek van NRVT om de vragenlijst in te vullen. Met het invullen van de Eigen Verklaring verschaft u NRVT namelijk het benodigde inzicht in uw werkzaamheden. Door medewerking te verlenen, wordt dan ook voldaan aan de doelstelling van NRVT zoals vastgelegd in de statuten: het handhaven en bevorderen van een goede beroepsuitoefening van de bij NRVT geregistreerde taxateurs, het in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van het taxatieproces, gelet op het vertrouwen dat daaraan in het maatschappelijk verkeer kan worden ontleend.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat u verplicht bent de verklaring tijdig, volledig en naar waarheid in te vullen. De Eigen Verklaring is als brondocument dan ook een belangrijk onderdeel van het Doorlopend Toezicht van NRVT.

Wanneer u de Eigen Verklaring 2022 al hebt ingevuld, dan kunt u dit bericht uiteraard negeren.


Terug naar overzicht