Voorstellen nieuwe leden expertcommissies

9 maart 2020
Publicaties

Graag stellen we de nieuwe leden van de expertcommissies aan u voor: Bob Dankbaar (Expertcommissie WOZ), Erika van Niekerk (Expertcommissie WOZ) en Jouke Havinga (Expertcommissie LAV).
 

Bob Dankbaar, expertcommissie WOZ

“Sinds 2007 ben ik actief binnen het werkveld van de Wet WOZ. In eerste instantie als adviseur en taxateur namens adviesbureaus voor gemeenten en inmiddels vier jaar als adviseur en vertegenwoordiger van vele belastingplichtigen vanuit mijn functie binnen EY.
Door mijn ervaring en contacten aan ‘beide zijden van de tafel’ heb ik een evenwichtig beeld van de belangen van de verschillende taxateurs. Hiermee verwacht ik een waardevolle bijdrage te leveren aan de Expertcommissie WOZ.”


Erika van Niekerk, expertcommissie WOZ

“Tot 2003 werkte ik in de makelaardij, daarna stapte ik over op een carrière binnen de WOZ. De afgelopen jaren was ik hoofd van de WOZ-afdeling van een samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Ik richtte me op procesverbetering en -beheersing van onder andere de waardering van WOZ-objecten, ten behoeve van rapportages aan stakeholders.

De ontwikkelingen op het gebied van WOZ-waarderingen brengen veel uitdagingen mee. Wanneer die vooral als kansen worden aangegrepen, zal dat het niveau van dienstverlening en het vertrouwen in WOZ-taxaties in het maatschappelijk verkeer doen toenemen. De deskundigheid van taxateurs blijft altijd een cruciale rol spelen.

De komende tijd intensiveert NRVT het doorlopend toezicht op de Kamer WOZ. Vanuit mijn ervaring en de dagelijkse praktijk werk ik hier graag aan mee. Een mooie eerste uitdaging om mij in vast te bijten.”


Jouke Havinga, expertcommissie LAV

“Ik werk door heel Nederland als makelaar en taxateur. Ik heb een bovengemiddelde belangstelling voor de ontwikkelingen van wet- en regelgeving voor de waardering van vastgoed. In het bijzonder heeft mijn aandacht wat de gevolgen zijn voor het product: de Professionele Taxatie Dienst, van agrarisch vastgoed. Wet- en regelgeving zijn geen doel op zich, maar bieden een kader voor kwaliteitsborging. De markt en omstandigheden zijn bepalend voor ieder waarderingsvraagstuk. Dit in de juiste balans houden zie ik als een grote uitdaging. Als lid van de Expertcommissie LAV wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.”


Terug naar overzicht