Wijziging reglementen per 1 januari 2020

15 oktober 2019
Nieuws

NRVT voert enkele wijzigingen door in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels en het Reglement Definities. Met name voor de kamers Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Bedrijfsmatig Vastgoed bestaat de behoefte aan een duidelijke afbakening van werkzaamheden van een Register-Taxateur die geen professionele taxatiedienst betreffen. Daarom introduceren we het begrip specifiek overeengekomen werkzaamheden. In het Reglement Gedrags- en Beroepsregels staat nu scherper omschreven dat een Register-Taxateur bij die werkzaamheden gebonden is aan de fundamentele beginselen. Ook leggen we in de toelichting van het Reglement Definities vast dat voor specifiek overeengekomen werkzaamheden geldt:

  • De opdracht wordt schriftelijk vastgelegd
  • De Register-Taxateur houdt een dossier bij
  • Er wordt duidelijk beschreven voor wie de werkzaamheden bestemd zijn

De gewijzigde reglementen treden per 1 januari 2020 in werking.

Er wordt ook nog gewerkt aan een vernieuwd Reglement Kamers, waarin we de toelatingseisen aanpassen aan de nieuwe meester-gezelstructuur.


Terug naar overzicht