Wijzigingen meester-gezeltraject

22 december 2022
Nieuws

Medio 2020 is het meester-gezeltraject ingegaan. De afgelopen periode heeft hierover een evaluatie plaatsgehad. NRVT is in gesprek gegaan met diverse stakeholders over het opleidingstraject tot Register-Taxateur. Hieruit zijn enkele aanpassingen met betrekking tot het meester-gezeltraject voortgevloeid. Per 1 januari 2023 gelden de volgende wijzigingen:

  • Harde knip tussen theorie en praktijk vervalt
    Een kandidaat kan het meester-gezeltraject starten terwijl hij ondertussen zijn opleiding volgt. De meester en gezel stemmen samen af welke theorie de gezel minimaal moet hebben behaald voordat het meester-gezeltraject start. Alvorens het afsluitend portfolio-assessment kan worden afgelegd, dient de gezel wel alle diploma’s te hebben behaald.
     
  • Geen permanente educatie tijdens meester-gezeltraject
    Een gezel hoeft tijdens het meester-gezeltraject geen permanente educatie te volgen gezien de actuele kennis uit de opleiding. Zodra de gezel Register-Taxateur wordt, geldt zijn PE-verplichting per januari van het volgende kalenderjaar.

De wijzigingen met betrekking tot het meester-gezeltraject worden opgenomen in het Reglement Kamers, de deelnameovereenkomst en model praktijkovereenkomsten, en zijn per 1 januari 2023 van kracht.


Terug naar overzicht