Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
63
90
181
70
9
0

Datum
nieuwsbrief-4-25x10
4 juni 2021
Nieuwsbrief 4 juni 2021

Vernieuwde Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid - Q&A: NRVT Bureauwaardering woningfinanciering - Berichtgeving Bureauwaardering brancheorganisaties - Video: het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 - Scholingstraject woningtaxateurs: opzet mondelinge toetsing - Lessen uit de praktijk - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
6 mei 2021
Nieuwsbrief 6 mei 2021

Introductie Bureauwaardering: een hybride taxatievorm - Eigen Verklaring 2020 - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
29 april 2021
Nieuwsbrief 29 april 2021

Vernieuwde Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid - NRVT Webinar Onafhankelijkheid - Scholingstraject woningtaxateurs: plan toets tijdig in - Lessen uit de praktijk - Uitspraak van de Commissie van Beroep - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
25 maart 2021
Nieuwsbrief 25 maart 2021

Vernieuwde versie duurzaamheidsparagraaf kantoren - Plausibiliteitsverklaring voor niet-gevalideerde woningtaxaties - Demotoets scholingstraject woningtaxateurs - Reminder: Webinar Onafhankelijkheid - Lessen uit de praktijk - Eerste geschil bij de Geschillencommissie Validaties: communicatie kan beter - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
26 februari 2021
Nieuwsbrief 26 februari 2021

Model Taxatierapport Woonruimte 2021 - PE-cursusoverzichten 2021 online - Meester-gezeltraject - Demotoets wonen vanaf 1 maart beschikbaar - Begrijpelijke taal - Eigen verklaring 2020 - Lessen uit de praktijk: Uitglijders - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
3 februari 2021
Nieuwsbrief 3 februari 2021

Vragen Webinar Doorlopend Toezicht NRVT en NWWI - Handhavingsbeleid - Convenant verduurzaming koopketen - Het nieuwe model Taxatierapport Wonen 2021 in het kort - Lessen uit de praktijk: Uitglijders - Ook WOZ-taxatierapport moet voldoen aan minimale eisen: Boete € 10.000,- - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
17 december 2020
Nieuwsbrief 17 december 2020

Webinar Doorlopend Toezicht NRVT en NWWI - Permanente Educatie 2021 - Eerste gezellen hebben diploma gehaald!! - Europese Taxatiestandaard 2020 - Jaarbijdrage 2021 - Lessen uit de praktijk: Uitglijders

nieuwsbrief-4-25x10
25 november 2020
Nieuwsbrief 25 november 2020

2021 staat voor NRVT in het teken van onafhankelijkheid - Webinar Doorlopend Toezicht - Het grote transparantie debat - Vakgroep Modelmatige Waardebepaling werkt aan inzicht in kwaliteit taxatiemodellen - Wat moet een taxateur doen met achteraf gebleken tekortkomingen in taxatierapporten - Controle NAW gegevens/ Geef wijzigingen in bedrijfsgegevens op tijd door - Educatie 2020 - Opleiders binnen 10 werkdagen inleveren PE-punten - Meester-gezeltraject - Lessen uit de praktijk: Uitglijders - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
15 oktober 2020
Nieuwsbrief 15 oktober 2020

Inflatiescenario Vastgoedindex september 2020 - FAQ meester-gezeltraject - Toetsing scholingstraject Wonen gestart - Nederlandse vertaling IVS 2020 beschikbaar - Toezicht: we halen onze doelen, ondanks corona - 'Mag ik mijn taxatierapport laten uitwerken door een derde?' - Lessen uit de praktijk: Uitglijders - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
7 september 2020
Nieuwsbrief 7 september 2020

Nieuw model taxatierapport Wonen 2021 gereed - 3 vragen over de gegevensverstrekking van NWWI aan NRVT - Lessen uit de praktijk: Uitglijders - Uitspraken Tuchtcollege