Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
67
90
201
75
9
0

Datum
nieuwsbrief-4-25x10
19 december 2019
Nieuwsbrief 19 december 2019

BAV: dekking en verzekerd bedrag - Gezocht: expertcommissieleden Wonen en BV - Meer info nieuw opleidingstraject - E-learning? Vergeet niet af te ronden! - Plausibiliteitstoets per 2020 ook voor niet-gevalideerde woningtaxaties - 'Mag ik een tussentijdse inspectie doen in het kader van een verbouwing?' - Uitspraken Tuchtcollege - Gewijzigde openingstijden

nieuwsbrief-4-25x10
28 november 2019
Nieuwsbrief 28 november 2019

Fusie vier validatie-instituten - Heeft u al voldoende PE-punten behaald? - Nieuwe versie IVS 2020 - Mag u als Register-Taxateur een waardeverklaring afgeven? - 100e uitspraak Tuchtcollege NRVT - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
15 oktober 2019
Nieuwsbrief 15 oktober 2019

Nieuw model taxatierapport woonruimte 2021 - Praktijkopleiding aankomend Register-Taxateurs - Oproep: word meester Register-Taxateur - Wijziging reglementen per 1 januari 2020 - Kennismaking Anne-Marike van Arkel - Doorlopend toezicht start in Kamer WOZ - Nieuw inflatiescenario vastgoedindex online - In het nieuws - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
2 september 2019
Nieuwsbrief 2 september 2019

Oproep: nieuwe leden expertcommissies - Expertcommissielid Eddy Westmaas geeft het stokje door - Voorzichtigheid geboden bij taxatie woning met agrarische bestemming - Geef wijzigingen in bedrijfsgegevens op tijd door - 20 geslaagden assessments - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
4 juli 2019
Nieuwsbrief 4 juli 2019

Boete en waarschuwingen voor niet meewerken aan doorlopend toezicht - Boete vanaf € 1000 vult gat tussen berisping en schorsing - In het nieuws: reactie bestuursleden NRVT op conclusies DNB rapport - Gesprekken over nieuwe model taxatierapport woonruimte van start - Bevestig opdrachtvoorwaarden schriftelijk - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
6 juni 2019
Nieuwsbrief 6 juni 2019

Tuchtcollege volgt NRVT en geeft waarschuwing - Wordt u ons nieuwe Expertcommissielid? - NRVT als voorbeeld op IVSC website - In het nieuws: ook na 12 jaar verantwoordelijk voor taxatierapport - In het nieuws: verbod op asbestdaken uitgesteld - Controleer uw gegevens - Geslaagden assessment kamer WOZ - Nieuwe meetinstructies kamer Wonen per 1 juli 2019 - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
29 april 2019
Nieuwsbrief 29 april 2019

Anne-Marike van Arkel nieuwe algemeen directeur NRVT - Herinnering: eigen verklaring vóór 1 mei 2019 - FAQ: welke vragenlijsten zijn verplicht? - Opleidingsprofiel gereed - PE-overzicht - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
26 maart 2019
Nieuwsbrief 26 maart 2019

Geslaagden assessment Grootzakelijk Vastgoed - Vul de eigen verklaring vóór 1 mei 2019 in  - AVG geen belemmering voor aanleveren rapporten - 27 uitschrijvingen door niet behalen PE-punten - Problemen Bijzijn opgelost - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
25 februari 2019
Nieuwsbrief 25 februari 2019

Verplichte eigen verklaring Register-Taxateurs - Overleg over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering - FAQ: hoe is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld? - Gebruikt u het nieuwe beeldmerk al? - Start Doorlopend Toezicht kamer LAV - PE-cursusoverzichten 2019 online - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
18 december 2018
Nieuwsbrief 18 december 2018

Ad Buisman nieuw bestuurslid NRVT - Van 24 december tot en met 2 januari zijn we gesloten - Jaarlijkse bijdrage in 2019 hetzelfde - Nieuwe expertcommissieleden Wonen en WOZ - Wijzigingen Praktijkhandreikingen BV, LAV en WOZ - Aantal benodigde PE-punten blijft in 2019 hetzelfde - Overgangsregeling aankomend Register-Taxateurs - Uitspraken Tuchtcollege