Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
65
90
192
73
9
0

Datum
nieuwsbrief-4-25x10
15 november 2017
Nieuwsbrief 15 november 2017

Consultatie NRVT-reglementen 2018 gestart - Meetinstructies en Fotowijzer per 1 januari 2018 - Korte enquête competentieprofielen taxateurs - Besluiten jaarvergadering IVSC 2017 - Dylan Dresens over de waardeverklaring en risico voor de consument

nieuwsbrief-4-25x10
10 oktober 2017
Nieuwsbrief 10 oktober 2017

Hoeveel PE-punten heeft u al behaald? - Kamer WOZ wordt een zelfstandige Kamer - Nieuw model taxatierapport woonruimte per 1 april 2018 - Peter van Arnhem over het Highest And Best Use-beginsel

nieuwsbrief-4-25x10
29 september 2017
Nieuwsbrief 29 september 2017

Het laatste nieuws over Permanente Educatie - Nieuwe Toelichting Wonen - Inflatiescenario voor taxaties - Datakoppeling met validatie-instituten, hoe staat het ervoor? - Stanley Rotinsulu nieuw lid Expertcommissie WOZ

nieuwsbrief-4-25x10
18 juli 2017
Nieuwsbrief 18 juli 2017

Nieuwe reglementen per 1 juli 2017 - Mag een kopie-koopovereenkomst worden toegevoegd aan een taxatierapport? - Toelichting op niet-marktwaardetaxaties en partijdeskundig waardeadvies - Nieuwe statuten Stichting NRVT - European Real Estate Society 2017

nieuwsbrief-4-25x10
20 juni 2017
Nieuwsbrief 20 juni 2017

De Centrale Raad spreekt het vertrouwen uit over het NRVT - Bericht van het Bestuur - NRVT-reglementen - Handreiking ‘Niet-marktwaardetaxaties en adviesdiensten’ - Statutenwijziging

nieuwsbrief-4-25x10
31 maart 2017
Nieuwsbrief 31 maart 2017

Toelichting op onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit taxateur - Veel gestelde vraag - Mirande Waldmann nieuwe directeur NRVT

nieuwsbrief-4-25x10
8 maart 2017
Nieuwsbrief 8 maart 2017

Registratie PE-punten vereenvoudigd - Banken mogen geen waardeverklaring vragen - Doorlopend Toezicht NRVT - Borgen van onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit taxateur - Register-Taxateur tijdelijk geschorst - Taxatierichtlijnen IVS en EVS - NRVT heeft een driehoofdig bestuur

nieuwsbrief-4-25x10
21 december 2016
Nieuwsbrief 21 december 2016

Ambitities NRVT - Begroting en jaarbijdrage 2017 - PE-punten te kort in 2016? - Permanente Educatie 2017 - Taxeren van portefeuilles van woningcorporaties in het kader van de jaarrekening - Uitschrijven

nieuwsbrief-4-25x10
11 november 2016
Nieuwsbrief 11 november 2016

Is een 'makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst' een PTD? - Jaarvergadering van de IVSC

nieuwsbrief-4-25x10
23 september 2016
Nieuwsbrief 23 september 2016

Nieuw tijdelijk bestuur NRVT - Opdrachtvoorwaarden opnemen in taxatierapport - Controle door validatie-instituten - Geveltaxatie: mag dat?