Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
50
90
154
60
9
0

Datum
coalitieakkoord-25x10
Publicaties
17 december 2021
Coalitieakkoord: de vastgoedmarkt in beeld

Het nieuw te vormen kabinet, bestaande uit partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, is tot een coalitieakkoord gekomen. De partijen presenteerden dit akkoord op 15 december jl. in de Tweede Kamer.

laptop-handen-25x10
Publicaties
23 november 2021
Lessen uit de praktijk 18: Rapportformat

Tijdens het Doorlopend Toezicht van NRVT komen we leerzame situaties tegen. Die praktijklessen delen we graag met u. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees hier de 18e publicatie.

webinar-25x10
Publicaties
23 november 2021
Webinar Objectiviteit en onafhankelijkheid in de praktijk: 18 november 2021

NRVT besteedt dit jaar extra aandacht aan het thema onafhankelijkheid. Op donderdag 18 november organiseerde NRVT in dit kader een tweede Webinar met als titel 'Objectiviteit en onafhankelijkheid in de praktijk'.

aantekeningen-laptop-25x10
Publicaties
23 november 2021
Actualisatie praktijkhandreikingen per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 worden de praktijkhandreikingen geactualiseerd. In de praktijkhandreikingen van de Kamers BV en LAV is het onderwerp belangenverstrengeling toegevoegd en is de bijlage Rapportagevereisten kritisch tegen het licht gehouden. De praktijkhandreikingen BV en Wonen worden aangevuld met een uitleg over het gebruik van uitgangspunten en bijzondere uitgangspunten.

vlaggen-25x10
Publicaties
23 november 2021
Europese en internationale standaarden

In opdracht van TEGOVA Netherlands en NRVT zijn de belangrijkste hoofdstukken uit de 9e editie van de European Valuation Standards 2020 vertaald. NRVT publiceerde de Nederlandse vertaling op haar website.

hotel-straat-25x10
Publicaties
21 oktober 2021
Lessen uit de praktijk 17: Taxeren in het kader van de Wet WOZ

Tijdens het Doorlopend Toezicht van NRVT komen we leerzame situaties tegen. Die praktijklessen delen we graag met u. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees hier de 17e publicatie.

kleurrijk-flatgebouw-25x10
Publicaties
21 oktober 2021
Vacature Lid Expertcommissie WOZ

NRVT zoekt een nieuw lid voor de Expertcommissie WOZ. Als expertcommissielid levert u een actieve bijdrage aan de doelstelling van NRVT en vertegenwoordigt u de belangen van Register-Taxateurs in de desbetreffende kamer. Gezien de huidige samenstelling van de Expertcommissie, zijn wij op zoek naar een persoon die in dienst is van een van de grotere advieskantoren of werkzaam bij een taxatiekantoor niet zijnde overheid.

webinar-25x10
Publicaties
21 oktober 2021
Reminder: Webinar Objectiviteit en onafhankelijkheid in de praktijk

NRVT besteedt dit jaar extra aandacht aan het thema onafhankelijkheid. Op donderdag 18 november van 10:00 - 11:15 uur organiseert NRVT in dit kader een tweede Webinar met als titel 'Objectiviteit en onafhankelijkheid in de praktijk'.

inspectie-25x10
Publicaties
21 oktober 2021
Bouwkundige inspectie

De bouwkundige opnamestaat maakt onderdeel uit van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021. De taxateur legt hierin de bouwkundige staat van het getaxeerde vast. Daarin vermeldt hij de kosten voor herstel.

straat-huizen-beide-kanten
Publicaties
21 oktober 2021
Nieuw model Taxatierapport Woonruimte 2021

Op 1 oktober jl. is het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 ingegaan. NRVT publiceerde 1 oktober de nieuwe Praktijkhandreiking Wonen en de invulinstructie 2021 van het NWWI op haar website.