Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
67
90
202
75
9
0

Datum
huizen-harlingen-25x10
Publicaties
27 oktober 2022
Meester Register-Taxateurs gezocht in Friesland

In 2020 is het meester-gezeltraject van start gegaan. Op dit moment zitten er 350 gezellen in het traject en zijn er bijna 630 meesters opgeleid. NRVT begrijpt dat er in Friesland, en dan met name rondom Harlingen, nog de nodige meesters gezocht worden.

rics-tegova-25x10
Publicaties
27 oktober 2022
Waarderen in sterk veranderende marktomstandigheden

Op het moment dat de markt grote veranderingen kent, is het voor een taxateur soms lastig om de marktwaarde vast te stellen. RICS Nederland en TEGoVA Nederland brachten op 24 oktober jl. een gezamenlijke publicatie uit met betrekking tot waarderen in sterk veranderende marktomstandigheden.

laptop-handen-25x10
Publicaties
27 oktober 2022
Termijn voor uitschrijven

Als u uitgeschreven wilt worden als Register-Taxateur uit een of meerdere Kamers, houd dan rekening met één maand opzegtermijn.

inflatie-huis-25x10
Publicaties
3 oktober 2022
Inflatiescenario Vastgoedindex september 2022

Het geactualiseerde inflatiescenario staat op onze website. Het nieuwste inflatiescenario past u toe vanaf het eerstvolgende kwartaal na publicatie van het scenario. De voorgeschreven inflatiepercentages gelden alleen voor de verhoging van de contracthuren van commercieel onroerend goed, voor zover van toepassing.

handen-ondertekenen-25x10
Publicaties
20 juli 2022
Lessen uit de praktijk 22: Plausibiliteitsverklaring en uw maatschappelijke verantwoordelijkheid als taxateur

Tijdens het Doorlopend Toezicht van NRVT komen we leerzame situaties tegen. Die praktijklessen delen we graag met u. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees hier de 22e publicatie.

studeren-laptop-25x10
Publicaties
20 juli 2022
NRVT zoekt auteurs en assessoren

NRVT zoekt auteurs en assessoren om de theorie en praktische vaardig­heden van (aankomend) taxateurs te toetsen. De exameninstellingen SVMNIVO en BEM ontwikkelen examens voor het opleidingstraject tot taxateur Wonen, BV, LAV en WOZ en nemen assessments af bij gezellen en bij Register-Taxateurs die de aantekening GZV willen halen. Daarvoor zijn auteurs en assessoren nodig.

overdracht-25x10
Publicaties
20 juli 2022
Nieuwe leden en voorzitter Expertcommissie Wonen

Graag stellen we de nieuwe voorzitter en de nieuwe leden van de Expertcommissie Wonen aan u voor: Zwany van Brussel (voorzitter), Hugo Wijnands en Diana Noppen.

raymond-de-jongh-25x10
Publicaties
20 juli 2022
Expertcommissie WOZ verwelkomt Raymond de Jongh

Onlangs nam Erika van Niekerk afscheid van de Expertcommissie WOZ. Wij bedanken Erika voor haar inzet. Per 1 juni 2022 nam Raymond de Jongh het stokje over.

inflatie-huis-25x10
Publicaties
21 juni 2022
Inflatiescenario Vastgoedindex juni 2022

De afgelopen jaren heeft NRVT altijd in september het inflatiescenario voor de Vastgoedindex gepubliceerd. In verband met de huidige extreme volatiliteit van de inflatie, is besloten om voortaan twee keer per jaar het inflatiescenario te publiceren in september en maart op basis van de CPB raming.

Tussentijds publiceren wij nu het meest actuele scenario van juni 2022.

boek-oranje-25x10
Publicaties
25 mei 2022
Meester-gezeltraject

In het meester-gezeltraject begeleidt een ervaren Register-Taxateur (meester) de taxateur in opleiding (gezel) bij het opdoen van de vereiste praktijkervaring als taxateur, geeft feedback op zijn handelen en volgt zijn ontwikkeling. Zo kan de gezel zich steeds verder bekwamen en zich de kneepjes van het vak van taxateur eigen maken.