Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
60
90
179
69
9
0

Datum
boek-oranje-25x10
Nieuws
22 december 2022
Assessment scholingstraject woningtaxateurs

Op 1 oktober 2021 is het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte ingegaan. Alle Register-Taxateurs geregistreerd in de Kamer Wonen hebben het scholingstraject Wonen gevolgd om de noodzakelijke kennis op te doen, alvorens zij zelfstandig met het nieuwe model mochten gaan werken. Voor de introductie van het nieuwe model taxatierapport is in 2020 besloten dat alle geregistreerde woningtaxateurs ook een oproep krijgen voor een mondeling assessment.

collegezaal-25x10
Publicaties
22 december 2022
Permanente Educatie 2023

De Register-Taxateur werkt continu aan zijn professionele kennis en vaardigheden. Dit doet hij onder meer door middel van Permanente Educatie (PE). Het actueel houden van kennis en vaardigheden is nodig voor een kwalitatief goede uitoefening van het beroep van vastgoedtaxateur.

aantekeningen-laptop-25x10
Publicaties
22 december 2022
Eigen Verklaring 2022

Als Register-Taxateur ontvangt u medio januari 2023 een uitnodiging van NRVT via e-mail om de Eigen Verklaring 2022 in te vullen.

studeren-laptop-25x10
Publicaties
22 december 2022
Registreer uw PE-activiteiten in de vrije ruimte vóór 1 februari 2023

Heeft u in 2022 PE-punten behaald in de vrije ruimte, maar zijn deze nog niet geregistreerd? Registreer deze behaalde PE-punten zelf in Mijn NRVT.

architectuur-25x10
Nieuws
22 december 2022
Intervisie in 2023 mogelijk binnen Permanente Educatie

Ter verbreding van het educatieaanbod, start NRVT in 2023 met een pilot intervisie.

adobestock-317601158
Nieuws
22 december 2022
Wijzigingen meester-gezeltraject

Medio 2020 is het meester-gezeltraject ingegaan. De afgelopen periode heeft hierover een evaluatie plaatsgehad. NRVT is in gesprek gegaan met diverse stakeholders over het opleidingstraject tot Register-Taxateur. Hieruit zijn enkele aanpassingen met betrekking tot het meester-gezeltraject voortgevloeid.

nieuwsbrief-4-25x10
24 november 2022
Nieuwsbrief 24 november 2022

Waarom geen waardeverklaring - NAW-gegevens zelf wijzigen via Mijn NRVT - Tuchtuitspraak uitgelicht - Uitspraken Tuchtcollege

inflatie-huis-25x10
Publicaties
24 november 2022
Waarom geen waardeverklaring

De laatste tijd bereiken NRVT weer regelmatig signalen dat Register-Taxateurs om uiteenlopende redenen worden gevraagd een waardeverklaring op te stellen. Dit verzoek is soms rechtstreeks afkomstig van notarissen of financieel adviseurs, maar soms ook van consumenten die door hen zijn doorgestuurd.

laptop-handen-25x10
Publicaties
24 november 2022
NAW-gegevens zelf wijzigen via Mijn NRVT

Wanneer uw NAW-gegevens wijzigen, door bijvoorbeeld een verhuizing of andere werkgever, dient u deze gegevens in Mijn NRVT aan te passen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie. Zo blijft u vindbaar voor opdrachtgevers via Zoek een Register-Taxateur en worden facturen naar het juiste e-mailadres verstuurd.

nieuwsbrief-4-25x10
27 oktober 2022
Nieuwsbrief 27 oktober 2022

Inflatiescenario Vastgoedindex september 2022 - Waarderen in sterk veranderende marktomstandigheden - Nieuwe voorzitter Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed - Termijn voor uitschrijven - Meester Register-Taxateurs gezocht in Friesland - Uitspraak Tuchtcollege - Uitspraken Geschillencommissie Validaties