Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
57
90
169
65
9
0

Datum
nieuwsbrief-4-25x10
15 September 2022
Nieuwsbrief 15 september 2022

Drie wijzigingen in toelichting op de regelgeving Wonen - Commissie regelgeving adviseert dit jaar over doorontwikkeling - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
20 July 2022
Nieuwsbrief 20 juli 2022

Model Taxatierapport Woonruimte – nieuwe versie juli 2022, NRVT zoekt auteurs en assessoren, Expertcommissie WOZ verwelkomt Raymond de Jongh, Nieuwe leden en voorzitter Expertcommissie Wonen, Inflatiescenario Vastgoedindex juni 2022, Lessen uit de praktijk, Uitspraken Tuchtcollege

woningen-25x10
Nieuws
20 July 2022
Model Taxatierapport Woonruimte - nieuwe versie juli 2022

Woningtaxateurs werken inmiddels al weer 9 maanden met het nieuwe model taxatie­rapport woonruimte 2021. De afgelopen maanden heeft een evaluatie plaatsgevonden van het model taxatierapport, de opdrachtvoorwaarden en de bijlagen. Opmerkingen en suggesties van de woningtaxateurs zijn door de NVM, VBO, Vastgoedpro, NWWI en NRVT geïnventariseerd en hebben geresulteerd in deze nieuwe versie. Tevens is er een nieuw document opgesteld met veelgestelde vragen.

handen-ondertekenen-25x10
Publicaties
20 July 2022
Lessen uit de praktijk 22: Plausibiliteitsverklaring en uw maatschappelijke verantwoordelijkheid als taxateur

Tijdens het Doorlopend Toezicht van NRVT komen we leerzame situaties tegen. Die praktijklessen delen we graag met u. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees hier de 22e publicatie.

studeren-laptop-25x10
Publicaties
20 July 2022
NRVT zoekt auteurs en assessoren

NRVT zoekt auteurs en assessoren om de theorie en praktische vaardig­heden van (aankomend) taxateurs te toetsen. De exameninstellingen SVMNIVO en BEM ontwikkelen examens voor het opleidingstraject tot taxateur Wonen, BV, LAV en WOZ en nemen assessments af bij gezellen en bij Register-Taxateurs die de aantekening GZV willen halen. Daarvoor zijn auteurs en assessoren nodig.

overdracht-25x10
Publicaties
20 July 2022
Nieuwe leden en voorzitter Expertcommissie Wonen

Graag stellen we de nieuwe voorzitter en de nieuwe leden van de Expertcommissie Wonen aan u voor: Zwany van Brussel (voorzitter), Hugo Wijnands en Diana Noppen.

raymond-de-jongh-25x10
Publicaties
20 July 2022
Expertcommissie WOZ verwelkomt Raymond de Jongh

Onlangs nam Erika van Niekerk afscheid van de Expertcommissie WOZ. Wij bedanken Erika voor haar inzet. Per 1 juni 2022 nam Raymond de Jongh het stokje over.

inflatie-huis-25x10
Publicaties
21 June 2022
Inflatiescenario Vastgoedindex juni 2022

De afgelopen jaren heeft NRVT altijd in september het inflatiescenario voor de Vastgoedindex gepubliceerd. In verband met de huidige extreme volatiliteit van de inflatie, is besloten om voortaan twee keer per jaar het inflatiescenario te publiceren in september en maart op basis van de CPB raming.

Tussentijds publiceren wij nu het meest actuele scenario van juni 2022.

boek-oranje-25x10
Publicaties
25 May 2022
Meester-gezeltraject

In het meester-gezeltraject begeleidt een ervaren Register-Taxateur (meester) de taxateur in opleiding (gezel) bij het opdoen van de vereiste praktijkervaring als taxateur, geeft feedback op zijn handelen en volgt zijn ontwikkeling. Zo kan de gezel zich steeds verder bekwamen en zich de kneepjes van het vak van taxateur eigen maken.

nieuwsbrief-4-25x10
25 May 2022
Nieuwsbrief 25 mei 2022

Meester-gezeltraject - Tuchtuitspraak uitgelicht - Uitspraken Tuchtcollege - Uitspraak Geschillencommissie Validaties