Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
50
90
153
60
9
0

Datum
vergrootglas-blauw-25x10
Publicaties
23 december 2021
Controleer uw gegevens

Op maandag 6 december jl. ontving u een uitnodiging om uw NAW-gegevens, waaronder uw e-mailadres, te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie. Controleer uw gegevens direct, zodat u vindbaar blijft voor opdrachtgevers via zoek een Register-Taxateur.

boeken-25x10
Publicaties
23 december 2021
Scholingstraject nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021

In de aanloop naar het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 dienen woningtaxateurs het verplichte scholingstraject 2020 te volgen. Wie voor 31 december 2021 niet is geslaagd is voor het scholingstraject (en geen uitstel heeft gekregen), krijgt automatisch een bestuursmaatregel opgelegd, inhoudende dat de opleiding opnieuw dient te worden gevolgd.

collegezaal-25x10
Publicaties
23 december 2021
Permanente Educatie 2022

De Register-Taxateur werkt continu aan zijn kennis en vaardigheden. Dit doet hij onder meer door middel van Permanente Educatie (PE). Het actueel houden van kennis en vaardigheden is nodig voor een kwalitatief goede uitoefening van het beroep van vastgoedtaxateur.

flatgebouw-kantoren-25x10
Publicaties
23 december 2021
Publicatie geactualiseerde praktijkhandreikingen

In de nieuwsbrief van 23 november jl. kondigde NRVT de actualisatie van de praktijkhandreikingen per 1 januari 2022 aan. Deze geactualiseerde praktijkhandreikingen zijn reeds gepubliceerd op de NRVT-website.

inflatie-25x10
Publicaties
23 december 2021
Jaarbijdrage 2022

De bijdrage van Register-Taxateurs, vakgroepleden en gezellen wordt in 2022 verhoogd.

nieuwsbrief-4-25x10
23 december 2021
Nieuwsbrief 23 december 2021

Jaarbijdrage 2022 - Publicatie geactualiseerde praktijkhandreikingen - Permanente Educatie 2022 - Scholingstraject nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 - Controleer uw gegevens - Expertcommissie WOZ verwelkomt Jens Osinga - Eigen Verklaring 2021 - Lessen uit de praktijk - Uitspraken Tuchtcollege

coalitieakkoord-25x10
Publicaties
17 december 2021
Coalitieakkoord: de vastgoedmarkt in beeld

Het nieuw te vormen kabinet, bestaande uit partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, is tot een coalitieakkoord gekomen. De partijen presenteerden dit akkoord op 15 december jl. in de Tweede Kamer.

laptop-handen-25x10
Publicaties
23 november 2021
Lessen uit de praktijk 18: Rapportformat

Tijdens het Doorlopend Toezicht van NRVT komen we leerzame situaties tegen. Die praktijklessen delen we graag met u. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees hier de 18e publicatie.

webinar-25x10
Publicaties
23 november 2021
Webinar Objectiviteit en onafhankelijkheid in de praktijk: 18 november 2021

NRVT besteedt dit jaar extra aandacht aan het thema onafhankelijkheid. Op donderdag 18 november organiseerde NRVT in dit kader een tweede Webinar met als titel 'Objectiviteit en onafhankelijkheid in de praktijk'.

aantekeningen-laptop-25x10
Publicaties
23 november 2021
Actualisatie praktijkhandreikingen per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 worden de praktijkhandreikingen geactualiseerd. In de praktijkhandreikingen van de Kamers BV en LAV is het onderwerp belangenverstrengeling toegevoegd en is de bijlage Rapportagevereisten kritisch tegen het licht gehouden. De praktijkhandreikingen BV en Wonen worden aangevuld met een uitleg over het gebruik van uitgangspunten en bijzondere uitgangspunten.