Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
60
90
179
69
9
0

Datum
nieuwsbrief-4-25x10
27 januari 2022
Nieuwsbrief 27 januari 2022

Registreer uw PE-activiteiten in de vrije ruimte vóór 1 februari a.s. - Nieuwe NRVT-website - Lessen uit de praktijk - Uitspraken Tuchtcollege - Uitspraken Geschillencommissie Validaties

homepage-nrvt.nl-25x10-2-
Nieuws
26 januari 2022
NRVT lanceert nieuwe website

Vandaag lanceert NRVT haar nieuwe website. Deze nieuwe website past bij de groei en ontwikkeling van NRVT en sluit met een fris en levendig uiterlijk aan bij de huisstijl.

landelijk-wonen-25x10
Publicaties
23 december 2021
Lessen uit de praktijk 19: Herbouwwaarde

Tijdens het Doorlopend Toezicht van NRVT komen we leerzame situaties tegen. Die praktijklessen delen we graag met u. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees hier de 19e publicatie.

aantekeningen-laptop-25x10
Publicaties
23 december 2021
Eigen Verklaring 2021

Als Register-Taxateur ontvangt u medio januari 2022 een uitnodiging van NRVT via e-mail om de Eigen Verklaring 2021 in te vullen.

jens-osinga-25x10
Publicaties
23 december 2021
Expertcommissie WOZ verwelkomt Jens Osinga

Op 31 december a.s. neemt Bob Dankbaar afscheid van de Expertcommissie WOZ. Wij bedanken Bob voor zijn inzet en wensen hem veel geluk in de toekomst. Per 1 januari 2022 neemt Jens Osinga het stokje over.

vergrootglas-blauw-25x10
Publicaties
23 december 2021
Controleer uw gegevens

Op maandag 6 december jl. ontving u een uitnodiging om uw NAW-gegevens, waaronder uw e-mailadres, te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie. Controleer uw gegevens direct, zodat u vindbaar blijft voor opdrachtgevers via zoek een Register-Taxateur.

boeken-25x10
Publicaties
23 december 2021
Scholingstraject nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021

In de aanloop naar het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 dienen woningtaxateurs het verplichte scholingstraject 2020 te volgen. Wie voor 31 december 2021 niet is geslaagd is voor het scholingstraject (en geen uitstel heeft gekregen), krijgt automatisch een bestuursmaatregel opgelegd, inhoudende dat de opleiding opnieuw dient te worden gevolgd.

collegezaal-25x10
Publicaties
23 december 2021
Permanente Educatie 2022

De Register-Taxateur werkt continu aan zijn kennis en vaardigheden. Dit doet hij onder meer door middel van Permanente Educatie (PE). Het actueel houden van kennis en vaardigheden is nodig voor een kwalitatief goede uitoefening van het beroep van vastgoedtaxateur.

flatgebouw-kantoren-25x10
Publicaties
23 december 2021
Publicatie geactualiseerde praktijkhandreikingen

In de nieuwsbrief van 23 november jl. kondigde NRVT de actualisatie van de praktijkhandreikingen per 1 januari 2022 aan. Deze geactualiseerde praktijkhandreikingen zijn reeds gepubliceerd op de NRVT-website.

inflatie-25x10
Publicaties
23 december 2021
Jaarbijdrage 2022

De bijdrage van Register-Taxateurs, vakgroepleden en gezellen wordt in 2022 verhoogd.