Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
67
90
202
77
9
0

Datum
aantekeningen-laptop-25x10
Publicaties
22 december 2022
Eigen Verklaring 2022

Als Register-Taxateur ontvangt u medio januari 2023 een uitnodiging van NRVT via e-mail om de Eigen Verklaring 2022 in te vullen.

studeren-laptop-25x10
Publicaties
22 december 2022
Registreer uw PE-activiteiten in de vrije ruimte vóór 1 februari 2023

Heeft u in 2022 PE-punten behaald in de vrije ruimte, maar zijn deze nog niet geregistreerd? Registreer deze behaalde PE-punten zelf in Mijn NRVT.

architectuur-25x10
Nieuws
22 december 2022
Intervisie in 2023 mogelijk binnen Permanente Educatie

Ter verbreding van het educatieaanbod, start NRVT in 2023 met een pilot intervisie.

adobestock-317601158
Nieuws
22 december 2022
Wijzigingen meester-gezeltraject

Medio 2020 is het meester-gezeltraject ingegaan. De afgelopen periode heeft hierover een evaluatie plaatsgehad. NRVT is in gesprek gegaan met diverse stakeholders over het opleidingstraject tot Register-Taxateur. Hieruit zijn enkele aanpassingen met betrekking tot het meester-gezeltraject voortgevloeid.

nieuwsbrief-4-25x10
24 november 2022
Nieuwsbrief 24 november 2022

Waarom geen waardeverklaring - NAW-gegevens zelf wijzigen via Mijn NRVT - Tuchtuitspraak uitgelicht - Uitspraken Tuchtcollege

inflatie-huis-25x10
Publicaties
24 november 2022
Waarom geen waardeverklaring

De laatste tijd bereiken NRVT weer regelmatig signalen dat Register-Taxateurs om uiteenlopende redenen worden gevraagd een waardeverklaring op te stellen. Dit verzoek is soms rechtstreeks afkomstig van notarissen of financieel adviseurs, maar soms ook van consumenten die door hen zijn doorgestuurd.

laptop-handen-25x10
Publicaties
24 november 2022
NAW-gegevens zelf wijzigen via Mijn NRVT

Wanneer uw NAW-gegevens wijzigen, door bijvoorbeeld een verhuizing of andere werkgever, dient u deze gegevens in Mijn NRVT aan te passen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie. Zo blijft u vindbaar voor opdrachtgevers via Zoek een Register-Taxateur en worden facturen naar het juiste e-mailadres verstuurd.

nieuwsbrief-4-25x10
27 oktober 2022
Nieuwsbrief 27 oktober 2022

Inflatiescenario Vastgoedindex september 2022 - Waarderen in sterk veranderende marktomstandigheden - Nieuwe voorzitter Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed - Termijn voor uitschrijven - Meester Register-Taxateurs gezocht in Friesland - Uitspraak Tuchtcollege - Uitspraken Geschillencommissie Validaties

joost-gijsbers-25x10
Publicaties
27 oktober 2022
Nieuwe voorzitter Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed

Per 10 oktober jl. heeft de Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed een nieuwe voorzitter. Sake van den Berg droeg hiervoor het stokje over aan expertcommissielid Joost Gijsbers.

huizen-harlingen-25x10
Publicaties
27 oktober 2022
Meester Register-Taxateurs gezocht in Friesland

In 2020 is het meester-gezeltraject van start gegaan. Op dit moment zitten er 350 gezellen in het traject en zijn er bijna 630 meesters opgeleid. NRVT begrijpt dat er in Friesland, en dan met name rondom Harlingen, nog de nodige meesters gezocht worden.