Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
63
90
181
70
9
0

Datum
nieuwsbrief-4-25x10
14 juli 2023
Nieuwsbrief 14 juli 2023

Denk aan uw PE-punten voor 2023 - Update inzake hybride taxaties - Expertcommissie Landelijk en Agrarisch Vastgoed verwelkomt twee nieuwe leden - Nieuwe versie model Taxatierapport Woonruimte in 2024

nieuwsbrief-4-25x10
25 mei 2023
Nieuwsbrief 25 mei 2023

Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed verwelkomt Ronald van der Zalm - Lessen uit de praktijk - Uitspraken Tuchtcollege - Uitspraak Geschillencommissie Validaties

nieuwsbrief-4-25x10
3 mei 2023
Nieuwsbrief 3 mei 2023

Inflatiescenario Vastgoedindex maart 2023 - Reglement (Permanente) Educatie gewijzigd - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
23 maart 2023
Nieuwsbrief 23 maart 2023

Assessments scholingstraject woningtaxateur per april van start - PE-cursusoverzichten 2023 online - Herinnering Eigen Verklaring 2022 - Tuchtuitspraak uitgelicht - Uitspraken Tuchtcollege - Uitspraak Geschillencommissie Validaties

nieuwsbrief-4-25x10
15 februari 2023
Nieuwsbrief 15 februari 2023

Minimale rapportagevereisten BV en GZV geharmoniseerd - NRVT-audits Hybride Taxaties resulteert in handhaving - Vacatures Expertcommissies BV en LAV - Uitnodiging Eigen Verklaring 2022 - BijZijn-app voor cursisten gestopt - Pilot intervisie 2023 - Lessen uit de praktijk - Uitspraken Tuchtcollege - Uitspraken Commissie van Beroep

nieuwsbrief-4-25x10
22 december 2022
Nieuwsbrief 22 december 2022

Jaarbijdrage 2023 - Eigen Verklaring 2022 - Permanente Educatie 2023 - Registreer uw PE-activiteiten in de vrije ruimte voor 1 februari 2023 - Assessment scholingstraject woningtaxateurs - Intervisie in 2023 mogelijk binnen Permanente Educatie - Wijzigingen meester-gezeltraject - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
24 november 2022
Nieuwsbrief 24 november 2022

Waarom geen waardeverklaring - NAW-gegevens zelf wijzigen via Mijn NRVT - Tuchtuitspraak uitgelicht - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
27 oktober 2022
Nieuwsbrief 27 oktober 2022

Inflatiescenario Vastgoedindex september 2022 - Waarderen in sterk veranderende marktomstandigheden - Nieuwe voorzitter Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed - Termijn voor uitschrijven - Meester Register-Taxateurs gezocht in Friesland - Uitspraak Tuchtcollege - Uitspraken Geschillencommissie Validaties

nieuwsbrief-4-25x10
15 september 2022
Nieuwsbrief 15 september 2022

Drie wijzigingen in toelichting op de regelgeving Wonen - Commissie regelgeving adviseert dit jaar over doorontwikkeling - Uitspraken Tuchtcollege

nieuwsbrief-4-25x10
20 juli 2022
Nieuwsbrief 20 juli 2022

Model Taxatierapport Woonruimte – nieuwe versie juli 2022, NRVT zoekt auteurs en assessoren, Expertcommissie WOZ verwelkomt Raymond de Jongh, Nieuwe leden en voorzitter Expertcommissie Wonen, Inflatiescenario Vastgoedindex juni 2022, Lessen uit de praktijk, Uitspraken Tuchtcollege