Beroepscompetentieprofiel Register-Taxateur

Wat moet een Register-Taxateur kunnen? Welke rollen kan een taxateur vervullen? Hoe ziet de toekomst van het taxatievak eruit? In het Beroepscompetentieprofiel Register-Taxateurs leest u alle beroepsvereisten. Het beschrijft onder meer:

  • taken en werkprocessen
  • vakkennis en vaardigheden
  • competenties

Download het beroepscompentieprofiel (pdf)

Basis voor taxateursopleiding

Het beroepscompetentieprofiel is de eerste stap naar een opleiding voor taxateurs. Op basis hiervan stellen we een opleidings- en examenprofiel op. Die gebruiken opleiders bij de ontwikkeling van taxateursopleidingen. Het competentieprofiel geeft ook richtlijnen voor accreditatie van opleidingen en exameninstellingen.

Daarnaast gebruiken we het beroepscompetentieprofiel om:

  • een meester-gezelstructuur op te zetten voor beginnen taxateurs
  • de permanente educatie voor Register-Taxateurs verder in te richten

Totstandkoming

NRVT liet het beroepscompetentieprofiel opstellen in samenwerking met experts uit de taxatiebranche, opleiders en exameninstituten.