Uitschrijven

Als u uitgeschreven wilt worden uit (een van de Kamers van) NRVT, dient u dat schriftelijk aan ons door te geven. Vermeld daarbij uw contactgegevens en RT-nummer. U kunt uw uitschrijvingsverzoek per post of per e-mail naar ons sturen.
 
Stuur uw uitschrijvingsverzoek naar:
Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
3006 DA  Rotterdam
E: info@nrvt.nl
 
Let op!

  • Een registratiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uw opzegging dient uiterlijk voor het einde van het registratiejaar bij ons binnen te zijn, dus vóór 31 december.
  • Na 31 december start weer een nieuw registratiejaar. Wanneer wij uw opzegging na 31 december ontvangen, vindt de uitschrijving dus pas plaats na afloop van dat registratiejaar.
  • U bent dan als Geregistreerde Taxateur ook over dat registratiejaar de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
  • Er vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de bijdrage die u aan de stichting betaalt voor het lopende jaar.

Meer informatie over het uitschrijven uit het Register van NRVT leest u in onze statuten.
 
Titel en logo Register Taxateur
Tot het moment van uitschrijving kunt u de titel Register Taxateur blijven voeren. Na uitschrijving bent u niet meer gerechtigd deze titel te voeren. Mocht u eventueel onze logo’s gebruiken in digitale of printtoepassingen, dan dient u dit gebruik direct te staken.