Uitschrijven

Als u uitgeschreven wilt worden als Register-Taxateur, dient u dat schriftelijk aan ons door te geven. Onder vermelding van uw contactgegevens en RT-nummer, kunt u uw uitschrijving per post of per e-mail naar ons sturen:

Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
3006 DA  Rotterdam
E: info@nrvt.nl

Let op!

  • Een registratiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Met inachtneming van één maand opzegtermijn, dient uw opzegging uiterlijk 1 december bij ons binnen te zijn.
  • Na 31 december start weer een nieuw registratiejaar. Wanneer wij uw opzegging na 1 december ontvangen, vindt de uitschrijving dus pas plaats na afloop van dat registratiejaar.
  • U bent dan als Geregistreerde Taxateur ook over dat registratiejaar de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
  • Er vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de bijdrage die u aan de stichting betaalt voor het lopende jaar.

Meer informatie over het uitschrijven uit het Register van NRVT leest u in onze statuten.

Titel Register-Taxateur
Tot het moment van uitschrijving kunt u de titel Register-Taxateur blijven voeren. Na uitschrijving bent u niet meer gerechtigd deze titel te voeren.