Berisping na fouten en onvolkomenheden in GZV-rapport

Dossiernummer: N211237

Datum uitspraak: vrijdag 29 april 2022

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een taxatie waarvan een taxatierapport is opgesteld. Hier ontbreekt het een en ander aan.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een rapport uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken, zoals de analyse van de koopreferenties, de analyse van de huurreferenties, de onderbouwing van de kapitalisatiefactoren en de plausibiliteitsverklaring. Ook heeft de taxateur grootzakelijk vastgoed getaxeerd en is niet duidelijk geworden dat de taxateur voor deze taxaties over voldoende vakkundigheid beschikt.  

De taxateur erkent fouten te hebben gemaakt en geeft blijk van inzicht in de ernst en de omvang van de fouten en onvolkomenheden in het rapport.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is en de taxateur krijgt, gezien de ernst en omvang van de fouten en onvolkomenheden, een berisping opgelegd. In haar overwegingen heeft het tuchtcollege meegenomen dat specifiek voor GZV-objecten andere vereisten gelden (artikel 16 Subreglement Grootzakelijk Vastgoed) dan voor ‘gewoon’ bedrijfsvastgoed omdat deze taxaties op basis van hun omvang en complexiteit een grotere impact op het maatschappelijk en economisch verkeer hebben. Juist die omvang en complexiteit vereisen een verdergaande vakbekwaamheid van de taxateur die uit het taxatierapport dient te blijken, hetgeen hier niet het geval is.

Tot slot verwijst het tuchtcollege in dit kader kortheidshalve naar zijn beslissing inzake N211236.


Terug naar overzicht