‘Creatief meedenken’ leidt door tijdsverloop tot oplegging van een waarschuwing

Dossiernummer: N23590

Datum uitspraak: woensdag 10 april 2024

Na een audit in het kader van haar doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op vijf taxatierapporten met betrekking tot de taxatie van woonruimte. De taxatierapporten voldoen volgens NRVT niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie. Essentiële informatie ontbreekt, zo is een kwalitatieve verplichting niet vermeld. Daarnaast blijkt uit mailcorrespondentie dat de taxateur bereid is ‘creatief mee te denken’ ten aanzien van de getaxeerde waarde.

De taxateur kan zich niet vinden in de verwijten en stelt dat de taxatierapporten objectief tot stand zijn gekomen. Hij stelt dat de verplichtingen niet opgenomen zijn in de rapporten omdat deze niet van invloed waren op de waarde. Vanwege het tijdsverloop vraagt hij om te klacht terzijde te leggen.

Het tuchtcollege overweegt dat de taxatierapporten niet voldoen aan de fundamentele eisen. Het tuchtcollege oordeelt dat de kwalitatieve verplichtingen in het rapport opgenomen dienden te worden. Door het niet benoemen van deze verplichtingen en ook door de andere door de auditor geconstateerde tekortkomingen zijn de berekeningen en opbouw van de geschatte marktwaarde niet inzichtelijk en de overwegingen van verweerder voor een derde niet te volgen. Daarnaast is gebleken dat de taxateur de schijn heeft gewekt dat sprake is geweest van het ontbreken van voldoende onafhankelijkheid en objectiviteit bij het bepalen van de marktwaarde. Hierdoor heeft de taxateur gehandeld in strijd met art 11 (objectiviteit en onafhankelijkheid) en art 12 (zorgvuldigheid en transparantie) van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels.

Het gaat hier om ernstige overtredingen, die oplegging van een berisping rechtvaardigen. Vanwege het lange tijdsverloop tussen de audit en het indienen van een klacht wordt een mildere maatregel opgelegd, namelijk een waarschuwing.


Terug naar overzicht