Curator ontvankelijk? Onderbouwing niet zorgvuldig genoeg

Dossiernummer: 23548

Datum uitspraak: woensdag 22 november 2023

De curator van een BV heeft een klacht ingediend. De taxateur heeft volgens hem een rapport uitgebracht dat onzorgvuldig en onvolledig is, fouten bevat en onvoldoende is onderbouwd. Ook heeft de taxateur de woning niet nauwkeurig bestudeerd en de bouwkundige toestand niet goed omschreven.

De taxateur voert gemotiveerd verweer en stelt tevens dat klager geen belanghebbende is en dus niet kan worden ontvangen in zijn klacht.

Het tuchtcollege oordeelt dat de curator als belanghebbende kan worden aangemerkt, omdat de bank (als hypotheekhouder) de faillissementscurator heeft toegestaan om de executoriale verkoop van de woning over te nemen.   

De taxateur is niet zorgvuldig genoeg geweest bij de onderbouwing van de waarde. Het tuchtcollege overweegt dat in de Praktijkhandreiking Wonen is bepaald dat de geregistreerde taxateur in zijn taxatierapport een analyse moet maken van de gebruikte referentietransacties en vanuit deze analyse een relatie moet leggen met de waardering van het specifieke vastgoedobject. Dat heeft de taxateur naar het oordeel van het tuchtcollege onvoldoende gedaan. De overwegingen om de waarde van de woning op een bepaald bedrag vast te stellen, zijn niet in het rapport verwoord en daarmee is het rapport niet voldoende gemotiveerd. Zo is in het rapport niet voldoende duidelijk toegelicht waarom de woning van klager een fors lagere waarde heeft dan de referentieobjecten.

De taxateur had moeten toelichten dat hij, behalve met noodzakelijk onderhoud, ook rekening heeft gehouden met volgens hem noodzakelijke vernieuwingen en verbeteringen. Die toelichting had al direct in het taxatierapport zelf moeten staan. Alleen door in het taxatierapport voldoende inzichtelijk te maken welke afwegingen de taxateur heeft gemaakt, wordt onduidelijkheid vermeden over de onderbouwing.

Het tuchtcollege acht de klacht daarmee deels gegrond, maar er wordt geen maatregel opgelegd.


Terug naar overzicht