Doel waardeverklaring

Dossiernummer: 20170727

Datum uitspraak: dinsdag 28 november 2017

Klager is eigenaar van een drietal (horeca)panden en is verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Klager verwijt de taxateur dat er waardeverklaringen zijn opgesteld, die onder de maat zijn. Ook verwijt klager de taxateur dat deze partijdig is geweest en deel uitmaakt van een kantoor waar hij eerder een conflict mee heeft gehad.

De taxateur voert aan dat de verklaringen zijn opgesteld ten behoeve van een verkoopopdracht. Het betreft geen professionele taxatiedienst en er zijn geen kosten voor in rekening gebracht. De taxateur bestrijdt dat diens kantoor onderdeel is van het kantoor waar klager een conflict mee heeft gehad.

Het Tuchtcollege acht aannemelijk dat hier sprake is van een waardeverklaring met als doel een verkoopopdracht te verwerven, en niet van een professionele taxatiedienst, gelet op de opzet en formulering. De taxateur had wel, als uitvloeisel van het fundamentele beginsel van professioneel gedrag, moeten vermelden met welk doel het stuk was opgesteld en dat het niet voor andere doelen mocht worden gebruikt. Dat is met name van belang omdat de taxateur ervan op de hoogte was van de echtscheidingssituatie waarin klager en opdrachtgever zich bevinden, en dat klager als mede-eigenaar geen bemoeienis had met de opstelling van de waardeverklaring.

Dat de taxateur partijdig of niet integer zou hebben gehandeld, is het Tuchtcollege niet gebleken. De gestelde waarden geven hiervoor ook geen aanleiding.

Het Tuchtcollege acht de klacht gegrond en legt aan de taxateur een waarschuwing op.


Terug naar overzicht