Erfpacht en taxeren in het verleden

Dossiernummer: 20180110

Datum uitspraak: donderdag 19 april 2018

Rond 2000 kocht klager een aantal percelen in de regio Noord-Holland. Daarna kreeg hij met de gemeente onenigheid over de hoogte van de erfpacht. Jaren later krijgen vier Register-Taxateurs de opdracht om de percelen te waarderen met als peildatum 1999.

Klager is het met de uitkomst niet eens. De getaxeerde waarde is 300% hoger dan wat hij ervoor betaalde en veel hoger dan de WOZ-waarden in die periode.

De taxateurs geven aan dat zij zich aan de opdracht van de gemeente hebben gehouden en zich op referenties op eigen grond uit die periode hebben gebaseerd. Beleidskeuzes van de gemeente kunnen hierbij niet worden meegenomen. De WOZ-waarden uit die tijd konden ook niet worden meegenomen, omdat die uitgingen van waarden in 1995 en daarom sterk achterliepen op de marktontwikkelingen sinds die tijd. Ook lichten zij toe dat de staat van onderhoud niet te zwaar mee kan worden genomen, omdat de waarde van de opstal dan teveel invloed krijgt op de grondwaarde.

Het Tuchtcollege volgt het verweer van de taxateurs. De door hen gebruikte methoden zijn niet ongebruikelijk en zij hebben zich terecht gebaseerd op gegevens uit 1999. Dat klager liever een andere methode had gezien, maakt het werk van de taxateurs niet onzorgvuldig. Ook merkt het Tuchtcollege op dat de meeste bezwaren betrekking hebben op het handelen van de gemeente en niet op het werk van de taxateurs.

De klacht is ongegrond.


Terug naar overzicht