Ernstige tekortkomingen in taxatierapport

Dossiernummer: 210318

Datum uitspraak: maandag 02 mei 2022

Een makelaar wil een object kopen, bestaande uit een vrijstaand woonhuis met twee garages, schuur, tuin, ondergrond en verdere aanhorigheden. De notaris heeft kennelijk twijfels bij de koopsom, en vraagt om een taxatie. De beklaagde taxateur stelt een verkort taxatierapport op dat de koopprijs onderbouwd.

Nadat de klaagster (familie van de verkoper) de klacht intrekt, neemt NRVT de klacht over.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een rapport uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken.

De taxateur kan de gemaakte verwijten niet weerleggen, erkent niet fouten te hebben gemaakt en geeft geen blijk van inzicht in de aard, de ernst en de omvang van de fouten en onvolkomenheden in het rapport.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is en de taxateur krijgt een berisping met een boete opgelegd.


Terug naar overzicht