Essentiële gegevens ontbreken, taxateur erkent tekortkomingen en krijgt een waarschuwing opgelegd

Dossiernummer: N24596

Datum uitspraak: woensdag 10 april 2024

Na een audit in het kader van haar doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie van de vijf beoordeelde taxatierapporten met betrekking tot de taxatie van woonruimte. De taxatierapporten voldoen volgens NRVT niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie. Essentiële informatie ontbreekt, de rekenmethodieken zijn onvoldoende navolgbaar zijn, de kadastrale situatie is niet volledig omschreven en er is onvoldoende rekening gehouden met de optimale aanwending.

De taxateur erkent dat sprake was van tekortkomingen en te summiere omschrijvingen, hij zegt toe zorgvuldiger te gaan werken. 

Het tuchtcollege overweegt dat de taxatierapporten niet voldoen aan de fundamentele eisen ten aanzien van zorgvuldigheid en transparantie, zoals vastgelegd in art 12 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels. Het tuchtcollege gaat in op de mogelijk op te leggen maatregelen en constateert dat in dit geval, waarbij de taxateur tekortkomingen erkent en beterschap belooft, een waarschuwing volstaat.


Terug naar overzicht