Fictieve situatie niet benoemd als bijzonder uitgangspunt

Dossiernummer: N22435

Datum uitspraak: vrijdag 06 januari 2023

NRVT heeft begin 2020 een audit uitgevoerd bij een taxateur. Daarbij zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd en met de taxateur besproken. Een jaar later wordt een heraudit uitgevoerd, waarbij twee rapporten worden beoordeeld. Eén van beide rapporten voldoet niet aan de eisen. Het gaat om een rapport waarbij een fictieve situatie wordt getaxeerd, namelijk vastgoed in verhuurde staat en vrij van huur na renovatie. In het rapport had dit als bijzonder uitgangspunt moeten worden opgenomen, aldus klager. De suggestie wordt nu gewekt dat dit de feitelijke situatie betreft. Daardoor voldoet het rapport niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie.

De taxateur erkent dat hij de fictieve situatie als bijzonder uitgangspunt had moeten benoemen, maar vindt ook dat in de rest van het rapport op meerdere onderdelen tot uiting komt dat het gaat om de vastgestelde waarde na renovatie.

Het tuchtcollege legt uit dat door de wijze waarop de taxateur het rapport heeft opgesteld, het onduidelijk is waar de taxateur de feitelijke situatie beschrijft en waar de toekomstige situatie na renovatie. Daardoor voldoet het rapport niet aan de eisen.

Gezien de situatie merkt het tuchtcollege op dat een schorsing op zijn plaats zou zijn, maar omdat de gehele procedure van heraudit al loopt sinds oktober 2020 en de klacht in juli 2022 is ingediend, volstaat het tuchtcollege met oplegging van een berisping.


Terug naar overzicht