Geen partijdigheid, wel onvoldoende navolgbaar rapport

Dossiernummer: 22402

Datum uitspraak: maandag 12 september 2022

Er zijn twee taxatierapporten opgemaakt van een landbouwperceel. De ene taxateur komt uit op een waarde van € 5,50 per vierkante meter, de ander op € 8,50, een aanzienlijk verschil. Klager denkt dat naar de lagere prijs is toegerekend door de taxateur. De stelling dat de grond alleen geschikt is voor grasland, is onjuist. Ook is geen rekening gehouden met de prijsstijging van de afgelopen jaren en kloppen data van opdracht, inspectie en uitbrengen van het rapport niet, wat volgens klager duidt op partijdigheid.

De taxateur bestrijdt dat sprake is van partijdigheid; er is geen enkele band met de opdrachtgever. Hij heeft het perceel geïnspecteerd, en de kwaliteit en opbouw van de grond vastgesteld met behulp van een grondboor nadat hij wist dat de opdracht eraan zat te komen. Hij heeft toen ook informatie opgevraagd waaruit bleek dat het perceel jarenlang alleen als grasland is gebruikt. De opdrachtbevestiging dateert van 3 november, maar dat had 13 november moeten zijn. Het rapport is op 15 december definitief gemaakt.

Het tuchtcollege overweegt dat de data en de omstandigheid dat de inspectie is geweest voor de officiële opdrachtverstrekking, onvoldoende onderbouwing is voor partijdigheid bij de taxateur.

De klacht over de inzichtelijkheid van de waardering is wel terecht. Uit het rapport wordt niet duidelijk hoe de taxateur van de waarde van de referentieobjecten tot de getaxeerde waarde is gekomen. De taxateur heeft toegelicht dat hij met diverse gegevens ‘op de achtergrond’ rekening heeft gehouden. Dat is uit het taxatierapport niet op te maken, waardoor dit onvoldoende navolgbaar is. Daardoor voldoet het rapport niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie.

De klacht is deels gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd.


Terug naar overzicht