Gegronde klacht blijft in stand, maar boete vervalt

Dossiernummer: N22483HB

Datum uitspraak: vrijdag 13 oktober 2023

Uitspraak in eerste aanleg: Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek Doorlopend Toezicht: rapporten schieten tekort

In eerste aanleg heeft het tuchtcollege de door NRVT ingediende klacht gegrond verklaard en een berisping met boete opgelegd. De taxatierapporten voldeden volgens NRVT niet aan de eisen, onder meer omdat de opdrachtbevestigingen niet voldeden, een afwijkend waardebegrip is gehanteerd zonder nadere toelichting, en de kamerverhuur niet meegenomen is in het taxatierapport.

In hoger beroep voert de taxateur aan dat hij zich niet kan vinden in de uitspraak. Hierbij voert hij onder meer aan dat de klacht buitenproportioneel is.

Het tuchtcollege vindt ook in hoger beroep dat sprake is van overtredingen waarvan de taxateur een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Als maatregel acht het tuchtcollege in hoger beroep een berisping passend, en ziet geen aanleiding voor een boete. Voor het overige wordt de eerdere uitspraak bevestigd.


Terug naar overzicht